• Slajdy do wykładu
 • Literatura:
  1. P. Beynon-Davies: Systemy baz danych. WNT, Warszawa 1998
  2. C. J. Date: Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT, Warszawa 2000
  3. J. D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT, Warszawa 2000
  4. M. Gruber: SQL. Helion, Gliwice 1996
  5. J. S. Bowman, S. L. Emerson, M. Darnowsky: Podręcznik języka SQL. WNT, Warszawa 2001
  6. H. Ladanyi: SQL. Księga eksperta. Helion, Gliwice 2000
  7. A. Jakubowski: Podstawy SQL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2001
  8. R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz: System zarządzania bazą danych Oracle 7 i Oracle 8. Nakom, Poznań 1999