next up previous
Up: System operacyjny UNIX Previous: Kontrola zadań, skrypty, pliki

Komunikacja z innymi komputerami

Połączenie komputerów w sieć umożliwia zarówno pracę zdalną na innej maszynie, transfer plików itd. Do otworzenia sesji na komputerze zdalnym służy komenda telnet adres, gdzie adres jest adresem sieciowym komputera zdalnego. Następnie należy w sposób opisany w punkcie 2.2 otworzyć sesję zdalną. Zamknięcie sesji zdalnej powoduje jednocześnie zakończenie działania programu telnet. Jeżeli na komputerze lokalnym i zdalnym identyfikatory użytkownika są identyczne można również użyć polecenia rlogin adres. Podobnie rozpoczynamy transfer plików z/do innego komputera poleceniem ftp adres. Monit systemu zmienia się na ftp> i można wprowadzać następujące polecenia:


next up previous
Up: System operacyjny UNIX Previous: Kontrola zadań, skrypty, pliki
Andrzej Bobyk
2000-02-22