next up previous
Next: System plików Up: Wprowadzenie Previous: Charakterystyka systemu UNIX


Otwieranie i zamykanie sesji

Pracę z systemem rozpoczynamy od otwarcia sesji (ang. logging in):Footnotes

... identyfikator1
Przy otwieraniu sesji na konsoli można też dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonce ze swoim identyfikatorem

next up previous
Next: System plików Up: Wprowadzenie Previous: Charakterystyka systemu UNIX
Andrzej Bobyk
2000-02-22