next up previous
Next: Polecenia systemu Up: System operacyjny UNIX Previous: Otwieranie i zamykanie sesji

System plikówFootnotes

... zawiera2
Patrz opis polecenia ls
...2

next up previous
Next: Polecenia systemu Up: System operacyjny UNIX Previous: Otwieranie i zamykanie sesji
Andrzej Bobyk
2000-02-22