next up previous
Next: Wzorce i znaki specjalne Up: System operacyjny UNIX Previous: System plików

Polecenia systemu

Składnia poleceń generalnie jest następująca:

nazwa - opcje argumenty

Najważniejsze polecenia to:Subsections
next up previous
Next: Wzorce i znaki specjalne Up: System operacyjny UNIX Previous: System plików
Andrzej Bobyk
2000-02-22