next up previous
Next: Edytor vi Up: Polecenia systemu Previous: Wzorce i znaki specjalne

Strumienie i potoki

UNIX umożliwia zmianę standardowego wejścia (ang. input) (klawiatura) oraz standardowego wyjścia (ang. output) (ekran) programu z/do innego urządzenia lub pliku, jak również przekierowanie wyjścia jednego programu na wejście drugiego poprzez tzw. potoki (ang. pipeline):Andrzej Bobyk
2000-02-22