next up previous
Next: Polecenia edytora vi Up: System operacyjny UNIX Previous: Strumienie i potoki

Edytor vi

Edytor vi jest standardowym programem systemu UNIX umożliwiającym pracę pełnoekranową i niezastąpionym przy korzystaniu ze zdalnego terminala o ograniczonych możliwościach lub powolnym dostepie. Edytor vi ma dwa tryby pracy: poleceń (komend), w którym edytor znajduje się po uruchomieniu ( vi plik) i tekstowy (wstawiania). W trybie poleceń wprowadzane znaki nie pojawiają się na ekranie (z wyjątkiem znaków !:/?) i są interpretowane jako operacje na tekście (kasowanie znaków, linii itp.). W trybie tekstowym, oprócz wprowadzania znaków możliwe są następujące polecenia:

POLECENIE DZIAŁANIE
ESC powrót do trybu komend
, CTRL-H skasowanie znaku3
CTRL-W skasowanie słowa
CTRL-V potraktowanie następnego znaku literalnie
ENTER przejście do nowej liniiFootnotes

... znaku3


Subsections

Andrzej Bobyk
2000-02-22