Proszę o przygotowanie odpowiedzi na 3 pytania, związane z tematyką pracy.