1. Media sieci lokalnych i rozległych
 2. Topologie sieci
 3. Model ISO/OSI; urządzenia sieciowe
 4. Sieci Ethernet współdzielone i przełączane
 5. Podstawowe cechy protokołu IP - system adresacji
 6. Łączenie sieci IP - routing
 7. Protokoły warstwy transportowej
 8. Protokoły sieciowe nowej generacji
 9. Podstawowe usługi sieciowe
 10. Konfiguracja systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz UNIX do pracy w sieci
 11. Etapy tworzenia struktur bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieci
 12. Zagrożenia systemów komputerowych i metody ochrony - analiza kosztów i zysków
 13. Elementy strategii ochrony systemów komputerowych
 14. Problem bezpieczeństwa przez ukrywanie
 15. Usługi związane z ochroną informacji
 16. Typy ataków na systemy komputerowe i sieci
 17. Reagowanie na naruszenia bezpieczeństwa - aspekty techniczne, organizacyjne i prawne
 18. Sposoby autoryzacji użytkowników - hasła, kryteria wyboru
 19. Pozatechniczne aspekty bezpieczeństwa systemów - bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczny personel
 20. Kryteria podziału systemów kryptograficznych
 21. Model szyfrowania konwencjonalnego - zasady konstrukcji szyfrów, podstawy bezpieczeństwa, przykłady
 22. Standardy szyfrowania DES i IDEA
 23. Systemy szyfrowania z kluczem jawnym - podstawy bezpieczeństwa, zapewnianie poufności i uwierzytelnienia, przykłady
 24. Metody dystrybucji kluczy jawnych
 25. Kryptosystem RSA - zasada działania, obszary zastosowań
 26. Typologia programów patologicznych
 27. Wirusy komputerowe - sposoby działania
 28. Protokoły zabezpieczania komunikacji w sieciach komputerowych
 29. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej - system PGP
 30. Podpisy cyfrowe i inne metody zabezpieczania informacji